Tisíce dívek trpí vedlejšími účinky očkování děložního hrdla

22.02.2011 23:30

 

lek-gardasilPřesně jako vytváření paniky kvůli prasečí chřipce, již několik let běží zastrašovací kampaň zdravotnických úřadů, farmaceutické lobby a lékařů s cílem očkovat všechny dívky ve věku mezi 11 a 14 roky proti rakovině děložního hrdla. Nyní zpráva ukazuje, že mnohé dívky dostaly po tomto očkování závažné zdravotní problémy jako křeče, horečky a dokonce ochrnutí. Jiné trpí nevolností, svalovou atrofií, mdlobami a poruchami zraku, jak ukazuje zpráva jedné britské organizace na kontrolu léčiv, jak referuje Telegraph.

Tato skupina obdržela desítky hlášení od ustaraných rodičů, v nichž se domnívají, že očkování způsobilo značné poškození jejich dcer. Rodiče jedné teenagerky, která obdržela očkování minulý podzim, si myslí, že je zodpovědné za opakované záchvaty křečí, které vedly k poškození mozku a rozpolcení vědomí.

Masové očkování mladých dívek bylo založeno na tom, že rakovina děložního hrdla byla celosvětově druhým nejčastějším druhem onemocnění rakovinou u žen - hned po rakovině prsu. Bylo vyvinuto očkování, aby chránilo dívky a ženy proti HPV-virům, které jsou údajně ze 70 procent původci tohoto druhu rakoviny. Očkovací látka koncernu GlaxoSmithKline se jmenuje Gardasil a obsahuje prostřednictvím kultur v laboratoři vyrobený protein obalu viru, jakož i substanci nazývanou „adjuvans", která zvyšuje imunitní reakci.

Přitom by bylo používání kondomů nejjednodušším a nejefektivnějším opatřením.

Podle zdravotních úřadů z 3,8 milionu švýcarských žen dostane ročně asi 320 rakovinu děložního hrdla a asi 90 z nich v důsledku toho zemře. Ve Velké Britanii je míra podobně nepatrná, z 30 milionů žen zemře ročně cca 700. Zdravotní úřady zdůvodňují hromadné očkování milionů mladých dívek záchranou 70 procent těchto osob a míní, že toto pozitivum zastíní možná zdravotní negativa očkování.

Odpůrci očkování a znepokojení rodiče si ale myslí, že nepatrné přednosti nevyvažují v žádném případě možná poškození v důsledku očkování u tisíců. K tomu navíc u 30 procent onemocnění rakovinou očkování tak jako tak nepomáhá.

Podle Evropské agentury pro léčiva bylo v lednu 2008 očkováno Gardasilem v Evropě už 1,5 milionu dívek, které dosáhly tanagerského věku. Očkování vstoupilo do očkovacích programů ve více než 80 zemích celého světa. Většina zemí Evropy se vyslovilo pro doporučení očkování a běží za tím účelem masivní propaganda. V USA bylo dokonce očkování v mnoha státech dokonce nařízeno zákonem. 2. V Texasu bylo 2. února 2007 rozhodnuto zákonem, že všechny žákyně od 6. třídy musí být očkovány!

Ve Velké Britanii bylo registrováno zdravotnickou monitorovací organizací Medicines and Health care products Regulatory Agency (MHRA) přes 2000 případů zdravotních obtíží po očkování. Většina hlášení pocházela od dívek, které mluvily o vyrážkách, bolestech v místě vpichu a alergiích.

Avšak nová zpráva, která vyšla počátkem tohoto měsíce poukazuje na to, že jsou též případy, kdy krátce po očkování se dostavily cukání, koulení očima, svalové křeče, záchvaty mdloby a dušnost. Jackie Fletscherová, zakladatelka „Jabs", svépomocné organizace pro rodiny, jejichž děti onemocněly v důsledku očkování, říká, že obdržela desítky hlášení od rodičů, kteří se domnívají, že jejich dcery byly poškozeny očkováním proti infekcím HPV. „Hovořili jsme s rodiči, jejichž dcery zažily záchvaty křečí, ochrnutí, poruchy zraku, extrémní bolesti hlavy a ztráty hmatu na různých částech těla," říká. „Lékaři se snaží rodiče přesvědčit, že tyto problémy si dítě vytváří samo nebo že nesouvisejí s očkováním, ale my si myslíme, že není dostatek důkazů pro bezpečnost Cervarixu, jak se očkovací látka jmenuje."

Dobročinné organizace proti rakovině naléhají nadále na rodiče, aby svým dcerám povolili očkování a říkají, že počet případů poškození leží v limitu, s nímž se při tomto velkoprogramu počítalo a většina vedlejších účinků je minimálních.

Avšak Stacey Jonesová je jednou z těch, kdo si myslí, že utrpěla poškození očkovací látkou. Bylo jí sedmnáct, když byla očkována Cervarixem. Její rodiče, Julie a Kerry z Bilstonu ve West Midlands, zpozorovali během dvou týdnů po očkování, že se stala čím dál víc emocionální - mysleli ale, že jejich probuzená dívka prožívá v pubertě běžné výkyvy emocí. Čtyři dny po třetí injekci letos v březnu dostala ale Stacey epileptický záchvat a v dalším týdnu následovalo dalších sedmnáct.

Bylo diagnostikováno poškození mozku způsobené zánětem a děvče muselo být posláno na rehabilitační kliniku, kde se muselo učit znovu nejjednodušší pohyby rukou, jako třeba si namazat chleba. Záchvaty mohly být utlumeny pěti různými medikamenty, ale její paměťové schopnosti jsou těžce poškozeny. Rodině nebylo podáno žádné vysvětlení, jak mohlo k tomuto poškození dojít. Paní Jonesová (44) říká: „Bylo to milé děvče, teď je z ní jen troska.  Když ji navštívíme, tak si nedokáže vzpomenout, co právě snědla. Účinky na ni a na nás všechny jsou zdrcující. Domnívám se, že byla použita jako pokusný králík."

Mluvčí GlaxoSmithKline, což je výrobce Cervarixu a Gardasilu, říká, že očkovací látka byla před tím než ji bylo uděleno povolení, podrobena přísným zkouškám s použitím 70 000 balení v pokusných řadách. „Britské medicínské kontrolní úřady prozkoumaly všechny zprávy o škodlivých vlastnostech souvisejících s Cervarixem a nenašly žádné známky, že by očkovací látka mohla způsobovat dlouhodobá poškození," tvrdí. „Symptomy, které měla tato dívka, jsou jednoznačně znepokojivé a je pochopitelné, že dívka a její rodiče chtějí najít příčinu."

Komentář: Ach, za jak ohleduplnou a plnou spoluúčasti se vydává tato bandy míchačů jedů, zatímco si mstí kapsy na státem posvěceném obchodu s drogami. Přesně jako u prasečí chřipky a jiných panicky ohlašovaných údajně nebezpečných nemocí se střílí kanonem na vrabce a je snahou kvůli pár případům úmrtí proočkovat obyvatelstvo celého světa.

Každé očkování je ale masivním a nepřirozeným zásahem do imunitního systému, a to s důsledky, které nejsou vůbec známé. Co ospravedlňuje, že se v tomto případě možná zabrání pár stovkám onemocnění rakovinou, což je jen čistě hypotetické, ale se způsobí kvůli tomu u tisíců skutečně podstatná následná poškození? Lze tušit čistě peněžní motivy za takovým masovým očkováním, a že zdravotní úřady, které to povolují, jsou podplaceny, je samozřejmě jen zlým křivým obviněním. Jasně, a všichni také nosí jednu svatozář.

Je to typický příklad zhoršujícího vylepšení, které je jednou z největších nemocí naší západní společnosti. Tak se to děje s ochranou životního prostředí, stejně tak se zemědělstvím a výrobou potravin, zasahuje to až do světové politiky. Odpovědní si myslí, že vědí vše nejlépe, že musí přírodu a vlastní lid, jakož i jiné země a kultury „přinutit k jejich vlastnímu dobru", ale napáchají přitom více škody než užitku. Je těmito „dobrými lidmi" více problémy vyvoláno než vyřešeno - a to až k válkám, které vedou s absurdní výmluvou, že se jedná o šíření demokracie a lidských práv.

Očkování je také válkou, jednoho proti vlastnímu tělu a my jsme převzali americkou mentalitu trvale muset fušovat do kultury a mentalitu jiných lidí a národů.

Jak řekl Ivan Illich: „Nutnost činit dobro je vrozenou americkou podstatou. Jen Severoameričané dokážou věřit, že stále smí směrovat někoho, s kým se musí dělit o své dobrodiní. Nakonec tento postoj vede k bombardování lidí, aby tyto dary byly jimi přijaty."

Nebo také od něj: „Moderní medicína je negací zdraví. Není zamýšlena k tomu, aby sloužila člověku, ale aby sloužila toliko sobě samé jako instituci. Dělá více lidí nemocnými, než aby je uzdravila."

Nejpozději od vietnamské války platí západní postoj, že „ je třeba vesnici zničit, abychom ji zachránili" - a jde dále stejně tak o Irák jako o Afghánistán, kde byly země zcela zničeny a statisíce lidí usmrceny, protože se jim chce jen pomoci.

To samé se děje s naším zdravím - chtějí jej zničit, aby ho „zachránili". Tuhle pomoc si dokážu odřeknout, vy penězchtivá, perverzní, nemorální a vražedná prasata!

Tato politika, že „je to jen pro vaše blaho a vaše tělo vám nepatří, ale rozhodujeme o něm my", je zcela jasně fašistickou ideologií!